Toegankelijkheidsverklaring Praat mee over het OV.nl

Het OV-bureau Groningen-Drenthe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze verklaring is van toepassing op de inhoud van de website ‘Praat mee over het OV’ van het OV-bureau Groningen Drenthe:
https://www.pmohov.nl.

Op dit moment is er nog geen toegankelijkheidsonderzoek naar de website uitgevoerd en voldoet de website nog niet aan alle eisen. Een dergelijk onderzoek conform de WCAG 2.1 niveau AA staat gepland in week 7 van 2021 en zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Uiterlijk 31 december 2021 zal een toegankelijkheidsverklaring op de website worden gepubliceerd conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Feedback en contactgegevens
Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons e-mailadres info@ovbureau.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
Binnen vijf werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging. We informeren je over de voortgang en de uitkomst. Binnen drie weken is je verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure
Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunje contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-11-2020.